Studi Islam

Seri kajian literatur dan dunia Islam sepanjang sejarah, di antaranya karya-karya Imam Abu Hamid al-Gazali, Abu al-Walid Ibn Rusyd al-Hafiid, Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, Muhammad al-Gazali, Yusuf al-Qaradawiy, Hasan Hanafi, dan Abied al-Jabiriy.

Kajian dilakukan setiap hari Jumat pukul 14.00 di Sekretariat PS3M di Unit Pusat Bahasa IAIN Manado. Terbuka untuk umum, khususnya civitas akademika IAIN Manado yang berminat lebih mendalami khazanah pemikiran/fiqh Islam.